با توجه به مشکل نسخه جدید بروزر گوگل کروم ، لطفا برای استفاده بهینه از بروزر فایرفاکس استفاده نمایید

You have been invited to join

سخنرانی دکتر رییسی نژاد : ساعت 17 روز سه شنبه 31 خرداد 1401   


i
imess (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
توافق ابراهیم؛ تاثیر بر نظم امنیتی خلیج فارس
Recorded on
2 h 2 min 136 Presentation
گروه بررسی مسائل هیدروپولتیک
Recorded on
2 h 3 min 155 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.