با توجه به مشکل نسخه جدید بروزر گوگل کروم ، لطفا برای استفاده بهینه از بروزر فایرفاکس استفاده نمایید

You have been invited to join

💠 منجی در نهج‌البلاغه 🔷سخنرانی استاد بخشعلی قنبری 📋روز پنجشنبه 10 اسفندماه🕠ساعت 19 الی20


ب
بانگ معنا (استاد قنبری) (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
الگوها و شخصیت‌های نهج‌البلاغه «مؤسسه» سه‌شنبه‌ها از ساعت 18 الی 19:30
Recorded on
1 h 18 min 60 Presentation
الگوها و شخصیت‌های نهج‌البلاغه «مؤسسه» سه‌شنبه‌ها از ساعت 18 الی 19:30
Recorded on
1 h 35 min 93 Presentation
تفسیر عرفانی نهج‌البلاغه «مؤسسه» سه‌شنبه‌ها از ساعت 18 الی 19:30
Recorded on
1 h 24 min 60 Presentation
تفسیر عرفانی نهج‌البلاغه «مؤسسه» سه‌شنبه‌ها از ساعت 18 الی 19:30
Recorded on
1 h 31 min 62 Presentation
تفسیر عرفانی نهج‌البلاغه «مؤسسه» سه‌شنبه‌ها از ساعت 18 الی 19:30
Recorded on
1 h 21 min 60 Presentation
تفسیر عرفانی نهج‌البلاغه «مؤسسه» سه‌شنبه‌ها از ساعت 18 الی 19:30
Recorded on
1 h 16 min 121 Presentation
تفسیر عرفانی نهج‌البلاغه «مؤسسه» سه‌شنبه‌ها از ساعت 18 الی 19:30
Recorded on
1 h 20 min 114 Presentation
تفسیر عرفانی نهج‌البلاغه «مؤسسه» سه‌شنبه‌ها از ساعت 18 الی 19:30
Recorded on
1 h 30 min 94 Presentation
تفسیر عرفانی نهج‌البلاغه «مؤسسه» سه‌شنبه‌ها از ساعت 18 الی 19:30
Recorded on
1 h 13 min 99 Presentation
تفسیر عرفانی نهج‌البلاغه «مؤسسه» سه‌شنبه‌ها از ساعت 18 الی 19:30
Recorded on
1 h 11 min 74 Presentation
کوکی ها به ما کمک میکنند تا خدمات خود را ارائه دهیم. با استفاده از این خدمات، شما با استفاده از کوکی های ما موافقت میکنید.