با توجه به مشکل نسخه جدید بروزر گوگل کروم ، لطفا برای استفاده بهینه از بروزر فایرفاکس استفاده نمایید

You have been invited to join

اقتصاد سیاسی تعلیق توسعه


ا
انجمن علوم سیاسی ایران (Owner)

Room Recordings


Name Thumbnails Length Users Visibility Formats
روشنفکری معاصر و رابطه دانش و زیست جهان
Recorded on
1 h 46 min 67 Presentation
انطباق هویت در ایران معاصر
Recorded on
1 h 9 min 36 Presentation
رمان و تصویر حکومت (۱۳۰۰-۱۳۵۷)
Recorded on
1 h 18 min 32 Presentation
بدنمندی و بیان استعلایی سیاست
Recorded on
1 h 25 min 73 Presentation
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.